Derde aanvraagperiode NOW

NOW3

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers met een omzetverlies groter dan 20% als gevolg van het coronavirus. Zij kunnen bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen en hierop een voorschot ontvangen.

De NOW- regeling is per 01 oktober verlengd met 9 maanden tot 1 juli 2021. De regeling kent 3 tijdvakken

NOW3.1 01 0kt-o1 jan 2021

NOW3.2 01 jan – 01 apr 2021

NOW 3.3 01 apr – 01 juli 2021

Voor elke periode wordt een aparte aanvraag gedaan. Ook als u geen recht had op NOW1 of 2 kunt u gebruik maken van de NOW3.

De derde aanvraagperiode NOW (NOW 3.1) is inmiddels gesloten. Informatie over de vierde en vijfde aanvraagperiode volgt spoedig. De belangrijkste wijzigingen vanaf de derde aanvraagperiode zijn;

  • Loonsom mag 10% dalen zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming
  • De extra verlaging van de tegemoetkoming bij bedrijfseconomische ontslag vervalt
  • Maximale tegemoetkoming naar 80%

Voor NOW3.2, NOW3 tweede tijdvak, is de beoogde aanvraagperiode 15 februari 2021 t/m 14 maart 2021 en voor de NOW 3.3 17 mei 2021 t/m 13 juni 2021.

Wij helpen u graag. Neemt u gerust geheel vrijblijvend contact op met uw vragen.

Hulp Nodig?

Wij helpen u graag bij de aanvraag van de NOW3 regeling. Bel of mail ons voor meer informatie!

Neem contact op!