De TVL, de tegemoetkoming vaste lasten voor ondernemers, verlengd tot eind juni 2021

Verruiming tegemoetkoming vaste lasten

Eind oktober heeft het kabinet besloten de TVL in steunpakket 3 (tijdelijk) te verruimen. Net als bij de NOW3 regeling wordt de looptijd ingedeeld in drie tijdvakken van drie maanden. Voor elk tijdvak dient een aparte aanvraag te worden gedaan.

De TVL wordt opengesteld voor alle sectoren, ditmaal ook voor indirect getroffen bedrijven.

Daarnaast krijgen horecabedrijven een eenmalige compensatie om gemaakte voorraad- en aanpassingskosten te vergoeden (HVA- Horeca Voorraad en Aanpassingen). De HVA wordt in de TVL aanvraag automatisch verwerkt.

Aanvragen TVL Q4 kan t/m 29 januari 2021 bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Op 09 december is besloten dat de TVL voorlopig niet wordt afgebouwd. Het subsidiepercentage voor TVL Q4 2020 en TVL Q1 2021 stijgt mee met het omzetverlies van de aanvrager en de verbreding van SBI-codes blijft gelden t/m in ieder geval Q1 2021. Eerder was het TVL-subsidiebedrag vastgesteld op 50%. Bij 30% omzet verlies is het subsidiepercentage nu 50%, dat loopt op naar 70% bij een omzetverlies van 100%.

Nieuw is ook de voorraadvergoeding voor de detailhandel bekend gemaakt op 15 december (VGD- Voorraad Gesloten Detailhandel). Ook deze vergoeding, die minstens 2.8% van het omzetverlies bedraagt, is onderdeel van de TVL-aanvraag. Het digitaal aanvraagloket voor steunpakket 3 tweede periode (de periode januari- maart) opent begin februari 2021

Mocht u vragen hebben, neemt u gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Hulp Nodig?

Heeft u hulp nodig bij de nieuwe belastingregels voor 2020 en de nieuwe kleine ondernemingsregeling? Bel of mail ons voor meer informatie!

Neem contact op!